Usporiadanie a filtrovanie

Kliknutím na záhlavie tabuľky aktivujete usporiadanie podľa daného stĺpca.
Do polička pod záhlavím možete vpísat vyhĺadávaný reťazec. Zobrazia sa len riadky, ktoré zadaný reťazec obsahujú.