železná rúra

Druh:Faktúra
Číslo: 1409317
Predmet (popis dokumentu):železná rúra
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Milan Penxa
Adresa dodávateľa:Dunajská 68, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:33849871
Cena: 191,04 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.09.2014
Zverejnené dňa:01.10.2014
Poznamka: