Interaktívna tabuľa Hitachi StarBoard FX-79E1

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Interaktívna tabuľa Hitachi StarBoard FX-79E1
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Metodicko-pedagogické centrum
Adresa dodávateľa:Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO dodávateľa:00164348
Cena:
Dokument zo dňa:02.10.2014
Zverejnené dňa:27.10.2014
Poznamka: