parapetné dosky

Druh:Objednávka
Číslo:20145015
Predmet (popis dokumentu):parapetné dosky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠaL stav, s r.o.
Adresa dodávateľa:, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:223
Cena: 965,76 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: