medvedíci obliečky

Druh:Faktúra
Číslo: 21503540
Predmet (popis dokumentu):medvedíci obliečky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:NOMiland, s.r.o
Adresa dodávateľa:Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:36174319
Cena: 189,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: