stavebné práce

Druh:Faktúra
Číslo: 20141001
Predmet (popis dokumentu):stavebné práce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠaL stav, s.r.o
Adresa dodávateľa:Námestie Pajdušáka 4, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:656
Cena: 965,76 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: