dovoz rúr

Druh:Faktúra
Číslo: 2014042
Predmet (popis dokumentu):dovoz rúr
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 55,44 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: