stravené lístky

Druh:Faktúra
Číslo: 0114112956
Predmet (popis dokumentu):stravené lístky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Le Cheque Dejeuner, s.r.o
Adresa dodávateľa:Vajnorska 32, 83103 Bratislava
IČO dodávateľa:31396674
Cena: 565,28 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: