vypracovanie žiadosti

Druh:Faktúra
Číslo: 292014
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie žiadosti
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Zuzana Milaňáková - P
Adresa dodávateľa:Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa:47563478
Cena: 350,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: