elektromontážne práce

Druh:Faktúra
Číslo: 071014
Predmet (popis dokumentu):elektromontážne práce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing.Šrefan Staroň, montáž,
Adresa dodávateľa:Trieda 1. mája 63/26, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:10763155
Cena: 925,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.10.2014
Zverejnené dňa:01.11.2014
Poznamka: