stavebné práce - žumpa

Druh:Faktúra
Číslo: 20141004
Predmet (popis dokumentu):stavebné práce - žumpa
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠaL stav, s r.o.
Adresa dodávateľa:, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:223
Cena: 6720,85 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: