plyn

Druh:Faktúra
Číslo: 3010040084
Predmet (popis dokumentu):plyn
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RWE GAS Slovensko, s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:44291809
Cena: 1519,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: