výroba a montáž prahov

Druh:Faktúra
Číslo: 20141102
Predmet (popis dokumentu):výroba a montáž prahov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slavomír Gregorík
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce
IČO dodávateľa:237
Cena: 195,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: