servisné práce na váhe

Druh:Faktúra
Číslo: 25914
Predmet (popis dokumentu):servisné práce na váhe
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. František Mlynarčík
Adresa dodávateľa:Štúrovo nábrežie 13/29, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:231
Cena: 64,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: