KOP

Druh:Faktúra
Číslo: 2142424523
Predmet (popis dokumentu):KOP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONICA MINOLTA
Adresa dodávateľa:Černyševského 10, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena: 101,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.11.2014
Zverejnené dňa:01.12.2014
Poznamka: