Folklórne vystúpenie súboru na Iľašofskej pantlike

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Folklórne vystúpenie súboru na Iľašofskej pantlike
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FS Čačinare
Adresa dodávateľa:Boženy Nemcovej 9, 052 01 Spišská Nová ves
IČO dodávateľa:42244412
Cena:250,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.07.2014
Zverejnené dňa:11.07.2014
Poznamka: