Centrum voľného času

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Centrum voľného času
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:CVČ pri ZŠ, Z.Nejdlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa: Z.Nejdlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35546069
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.11.2014
Zverejnené dňa:25.11.2014
Poznamka: