poskytovanie služieb

Druh:Faktúra
Číslo: 1401155
Predmet (popis dokumentu):poskytovanie služieb
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Vladimír Vrábeľ
Adresa dodávateľa:, 053 23 Poráč 171
IČO dodávateľa:37709607
Cena: 100,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.12.2014
Zverejnené dňa:01.01.2015
Poznamka: