Rámcová kúpna zmluva na železiarsky tovar, prác.naradie...

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Rámcová kúpna zmluva na železiarsky tovar, prác.naradie...
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Nezábudka, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Letná 45/39, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:47968834
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.02.2015
Zverejnené dňa:23.02.2015
Poznamka: