Druh:Faktúra
Číslo: 7411856846
Predmet (popis dokumentu):
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:00357634
Cena: 30,39 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.01.2015
Zverejnené dňa:02.02.2015
Poznamka: