hračky

Druh:Faktúra
Číslo: 221550088
Predmet (popis dokumentu):hračky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:HOBLA H Slovensko. s.r.o
Adresa dodávateľa:Školská 3089/1, 934 01 Levice
IČO dodávateľa:36268569
Cena: 396,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.02.2015
Zverejnené dňa:02.03.2015
Poznamka: