potrviny

Druh:Objednávka
Číslo:20157061
Predmet (popis dokumentu):potrviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 27,84 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.03.2015
Zverejnené dňa:01.04.2015
Poznamka: