lavice

Druh:Faktúra
Číslo: 201500367
Predmet (popis dokumentu):lavice
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Maquita s.r.o
Adresa dodávateľa:Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO dodávateľa:36316881
Cena: 0,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.03.2015
Zverejnené dňa:01.04.2015
Poznamka: