vodné

Druh:Faktúra
Číslo: 515128025
Predmet (popis dokumentu):vodné
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 7,84 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: