pohostenie ministra

Druh:Faktúra
Číslo: 20150203
Predmet (popis dokumentu):pohostenie ministra
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Michal Girgaš
Adresa dodávateľa:Iliašovce 128, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:33058482
Cena: 203,10 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.06.2015
Zverejnené dňa:01.07.2015
Poznamka: