knihy

Druh:Faktúra
Číslo: 2010115
Predmet (popis dokumentu):knihy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenské pedag.nakladat.
Adresa dodávateľa:Sasinkova 5, 81519 Bratislava
IČO dodávateľa:31333176
Cena: 29,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.06.2015
Zverejnené dňa:01.07.2015
Poznamka: