TP Center L smart 2 vrstv.

Druh:Faktúra
Číslo: 151007
Predmet (popis dokumentu):TP Center L smart 2 vrstv.
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 63,89 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.06.2015
Zverejnené dňa:01.07.2015
Poznamka: