O poskytnutí údajov pre regidter....

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O poskytnutí údajov pre regidter....
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Sociálna poisťovňa
Adresa dodávateľa:Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
IČO dodávateľa:30807184
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.07.2015
Zverejnené dňa:31.07.2015
Poznamka: