TF

Druh:Faktúra
Číslo: 8776205155
Predmet (popis dokumentu):TF
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:00357634
Cena: 87,65 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.08.2015
Zverejnené dňa:02.09.2015
Poznamka: