predstavenie na FS

Druh:Faktúra
Číslo: 150100011
Predmet (popis dokumentu):predstavenie na FS
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FS Bystrina
Adresa dodávateľa:Tulská 29, 974 04 Banská Bystrica 4
IČO dodávateľa:45021597
Cena: 850,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.08.2015
Zverejnené dňa:02.09.2015
Poznamka: