preprava IP

Druh:Faktúra
Číslo: 90150332
Predmet (popis dokumentu):preprava IP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Eurobus, a.s. Košice, DZ S
Adresa dodávateľa:Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:143
Cena: 110,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.08.2015
Zverejnené dňa:02.09.2015
Poznamka: