Predaj pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Predaj pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Denisa Olekšáková
Adresa dodávateľa:Iliašovce 256, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:
Cena:585,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.09.2015
Zverejnené dňa:23.09.2015
Poznamka: