materiál

Druh:Faktúra
Číslo: 1061500415
Predmet (popis dokumentu):materiál
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONEX Elektro s.r.o
Adresa dodávateľa:Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:31680589
Cena: 49,82 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.09.2015
Zverejnené dňa:02.10.2015
Poznamka: