tlačiareň HP + príslušenstvo

Druh:Faktúra
Číslo: 1505218
Predmet (popis dokumentu):tlačiareň HP + príslušenstvo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FESI comp s.r.o
Adresa dodávateľa:Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:36597431
Cena: 205,55 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.09.2015
Zverejnené dňa:02.10.2015
Poznamka: