Centrum voľného času

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu): Centrum voľného času
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Základná škola
Adresa dodávateľa:Ing. O.Kožucha 11, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35546077
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.03.2015
Zverejnené dňa:29.05.2015
Poznamka: