Vykonanie verejného obstarávania na nákup el. energie

Druh:Zmluva
Číslo:PL/24/SP/2015/EL
Predmet (popis dokumentu):Vykonanie verejného obstarávania na nákup el. energie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Združenie miest a obcí Spiša
Adresa dodávateľa:Ostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomašovce
IČO dodávateľa:35552981
Cena:150,- Eur bez DPH
Dokument zo dňa:11.09.2015
Zverejnené dňa:05.10.2015
Poznamka: