Vypožička hasiaceho automobilu IVECO

Druh:Zmluva
Číslo:KRHZ_KE-514/2015
Predmet (popis dokumentu):Vypožička hasiaceho automobilu IVECO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republi
Adresa dodávateľa:Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO dodávateľa:00151866
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.07.2015
Zverejnené dňa:01.10.2015
Poznamka: