Dodatok č.1 - o pripojení k informačnému systému Datového centra obcí a miest

Druh:Zmluva
Číslo:ZLP-2015-0387/OPIS
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.1 - o pripojení k informačnému systému Datového centra obcí a miest
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU
Adresa dodávateľa:Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa:45736359
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.09.2015
Zverejnené dňa:23.10.2015
Poznamka: