Dodatok č.1 - CVČ

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.1 - CVČ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:CVČ pri ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany
Adresa dodávateľa:Komenského ulica 3, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:35541385
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.10.2015
Zverejnené dňa:29.10.2015
Poznamka: