vytýčenie

Druh:Objednávka
Číslo:20150004
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:PVPS, a.s. Poprad
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:920
Cena: Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.09.2015
Zverejnené dňa:02.10.2015
Poznamka: