vytýčenie podzemných sieti

Druh:Objednávka
Číslo:20150008
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie podzemných sieti
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SPP, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO dodávateľa:35815256
Cena: Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: