vytýčenie podzemných sietí

Druh:Objednávka
Číslo:20150009
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie podzemných sietí
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Východoslovenská distribučná a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 04291 Košice
IČO dodávateľa:36599361
Cena: Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: