šlabikár

Druh:Faktúra
Číslo: 1500403021
Predmet (popis dokumentu):šlabikár
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Orbis Pictus Istropolitana
Adresa dodávateľa:Hrachová 34, 821 05 Bratislva
IČO dodávateľa:00173232
Cena: 42,30 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: