spracovanie svetelno-technickej štúdie

Druh:Faktúra
Číslo: 4915
Predmet (popis dokumentu):spracovanie svetelno-technickej štúdie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:GALEN, s.r.o
Adresa dodávateľa:Komenského 90, 919 04 Smolenice
IČO dodávateľa:36259039
Cena: 1200,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: