stravné lístky

Druh:Faktúra
Číslo: 0115113367
Predmet (popis dokumentu):stravné lístky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Le Cheque Dejeuner, s.r.o
Adresa dodávateľa:Vajnorska 32, 83103 Bratislava
IČO dodávateľa:31396674
Cena: 639,71 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: