Whirlpool Awe 50510

Druh:Faktúra
Číslo: 1511759
Predmet (popis dokumentu):Whirlpool Awe 50510
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DAS Slovakia s r.o.
Adresa dodávateľa:Račianska 8, 83 101 Bratrislava
IČO dodávateľa:36707406
Cena: 246,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: