Zber , preprava a spracovanie elektroodpadu

Druh:Zmluva
Číslo:6/2015
Predmet (popis dokumentu):Zber , preprava a spracovanie elektroodpadu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:H+EKO, spol. s r. o., Košice
Adresa dodávateľa:Spišské nám. 3, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:31688985
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.01.1970
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: