prevádzka IS DCOM

Druh:Zmluva
Číslo:ZLP-2016-0734
Predmet (popis dokumentu):prevádzka IS DCOM
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU
Adresa dodávateľa:Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa:45736359
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.12.2015
Zverejnené dňa:15.12.2015
Poznamka: