Implementácia projektu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Implementácia projektu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Euro Dotácie, a.s.
Adresa dodávateľa:NA Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:36438766
Cena:3840,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.12.2015
Zverejnené dňa:28.12.2015
Poznamka: