knihy

Druh:Objednávka
Číslo:20150011
Predmet (popis dokumentu):knihy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:JARKA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Letecká 34, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31694896
Cena: 300,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: